LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Ny möjlighet att få stöd för att mäta din lågenergibyggnad

Sök senast den 15 september

 

Nu kan fastighetsägare som planerar att bygga lågenergihus eller renovera sin byggnad med ambitionen att markant förbättra energiprestandan söka finansiellt stöd för att mäta och utvärdera att deras byggnad är energieffektiv, hållbar och har ett bra inomhusklimat.

Energimyndigheten genomför nu en utlysning av stöd för mätning och demonstration av lågenergibyggnader. Syftet med utlysningen är att främja lågenergibyggandet och ge branschaktörer bättre kunskap och erfarenheter kring mätning och uppföljning av energianvändning. Genom mätningarna erhåller Energimyndigheten kunskapsunderlag för granskning och analys av möjlig nära-nollenerginivå i Sverige.

Energimyndigheten ger stöd till inköp av mätutrustning och installation och drift av mätsystem. Energimyndigheten bidrar även med experter för att stödja projekten med kvalificerad kompetens.

Utlysning: Mätning och demonstration av lågenergibyggnader

Läs mer om arbete med nära-nollenergibyggnader

 

Kontaktperson:

Roger Eriksson 016-544 24 05

Susan Linton 016-544 20 12

Anna Pettersson 016-544 20 37

Kalendarium