LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Frukostseminarium

Energiklassning av byggbodar

14 december, 8:00-9:30 , Online eller CIT Energy Management, Göteborg

Energieffektivitet och miljömässigt hållbart byggande är två mycket prioriterade krav i byggbranschen. Ett ökat intresse för den tillfälliga etableringen och dess energieffektivitet börjar bli tydlig från beställare, vilket i sin tur leder till ett ökat intresse för användning av energieffektiva bodar.

Idag finns det uppskattningsvis mer än 50 000 byggbodar i Sverige. Olika leverantörer erbjuder egna energieffektiva koncept men det saknas en gemensam samsyn för hur en energiklassning bör utformas.

Bör det finnas en energiskala likt energimärkning av produkter från klass A till E? Ska krav ställas på till exempel U-medelvärde och lufttäthet eller årlig energianvändning?


bod.jpg

Välkommen med din anmälan!

Sista anmälningsdag är onsdag den 12 december

Anmälan sker via mejl till josep.termens@cit.chalmers.se 

(ange om du vill delta på plats eller via webb)


Kalendarium